Dit is Brainy

Stimuleer de onderzoeker in ieder kind.

brainy-ipad

Informatievaardigheden

Brainy is het resultaat van uitgebreid onderzoek op scholen en brainstormsessies met experts uit het onderwijs. Het gebruikt de intrinsieke motivatie van kinderen om te onderzoeken en faciliteert deze. De tool is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het onderwijs en heeft als doel informatievaardigheden te implementeren in de dagelijkse lesstof.

De zeven voordelen van Brainy

klok-icon

Snel aan de slag

Onderzoeken maken en opstarten is eenvoudig, snel en gebruiksvriendelijk. Zo is er meer kwalitatieve leertijd.

boeken-icon

Methodeonafhankelijk

Brainy is direct te combineren met elke methode. De onderzoeksvragen bedenk je zelf en kunnen aansluiten op de lesstof of actualiteit. Of een vraag nu direct uit het boek komt of van een nieuwsgierige leerling, er is altijd een moment voor deze tool.

niveau-icon

Bepaal zelf het niveau

De tool is ontwikkeld voor leerlingen vanaf 8 jaar en wordt ingezet tot de bovenbouw voortgezet onderwijs. 

Het niveau van Brainy is eenvoudig aan te passen. Als leerkracht bereid je de onderzoeksvragen en opdrachten zelf voor. Met de hoeveelheid van het aantal hoofd- en deelvragen bepaal je de moeilijkheidsgraad van het onderzoek.

samen-leren-icon

Van en met elkaar leren

Brainy is erop gericht om samen onderzoek te doen en maakt optimaal gebruik van alle ict-leermiddelen die beschikbaar zijn op school. Zo zijn alle onderzoeken in de klas live op het digibord te volgen.

Zo stimuleren we tussentijdse presentaties en reflectiemomenten waar iedereen van leert.

vergrootglas-icon

Werken aan informatievaardigheden moet

Vanaf 2018 nemen informatievaardigheden een belangrijke plaats in in het curriculum Digitale geletterdheid van SLO. Brainy sluit hier perfect op aan. Klik hier voor meer informatie.

samen-werken-icon

Samenwerken, kritisch denken en het probleemoplossend vermogen

Brainy is een geweldige aanleiding om dagelijks met informatievaardigheden aan de slag te gaan in je klas. Het sluit naadloos aan bij de 21e-eeuwse vaardigheden.

flow-icon

Het past bij jou

We hebben Brainy bewust een open karakter gegeven zodat je het op je eigen manier kunt inzetten.

De leerkracht is en blijft de belangrijkste schakel in het leerproces. Klassikaal of zelfstandig onderzoek doen; projectmatig of incidenteel, het kan allemaal.